Velkommen til Vingelsgaard gjestgiveri

i fjellbygda og nasjonalparklandsbyen Vingelen

Her ved Vingelsgaard Gjestgiveri leier vi ut ti rom i 2. etg. på gardens hovedbygning, til sammen 20 sengeplasser. I 1. etg. har vi ei stor peisestue og et moderne kjøkken. I 2. etg. er det ei lita stue og kjøkken med muligheter for sjølstell. Vi legger vekt på å servere god, hjemmelaget mat basert på egne og lokale råvarer, og vår spesialitet er lam. Vi driver med sau på garden, og lammene beiter i frodige fjellområder hele sommeren.

Bestill overnatting
Vertskapet Vingelsgaard Gjestgiveri

Vingelen er ei lita fjellbygd i Nord-Østerdal. Her bor det ca. 500 innbyggere. Vi ligger i Tolga kommune, mellom Røros og Tynset. Bygda vår er preget av en særegen byggeskikk, og er et av de best bevarte bygningsmiljøer i Norge. Her finner du et stort antall tømmerhus med torv på taket! I tillegg er bygda et levende lokalsamfunn med stor aktivitet og økende folketall.

Om sommeren er det flotte muligheter for sykling, gjennom bygda eller på de mange seterveiene som omkranser bygda. Turer/vandringer i vingelsfjella er populært, enten på egenhånd eller med guiding. Om høsten har vi ofte besøk av jegere, her er det mulighet for reinsjakt i Forollhogna-område, eller rypejakt i flott terreng.

Vintrene her er stabile og snørike. Vi har flott skiterreng innover fjella, og Vingelsgaard er et bra startpunkt for skiturer i velpreparerte løyper.

Vi er godt egnet for familieselskaper, og for små bedrifter og avdelinger som ønsker å være samlet på en særegen plass.

Garden og vertskapet

Garden Vingelsgaard ligger 730 m.o.h. i den gamle grenda ”Vinnilsgar’n”, som er den eldste bebyggelsen i Vingelen. Grenda ble også kalt "sjubøndersgar'n" og bestod av 7 garden som lå tett i tett rundt vingelsgardsbekken. Første skriftlige kilde om garden er fra 1528, men den har sannsynligvis vært bosatt lenge før dette. Det er funnet våpen og andre ting som spores tilbake til steinalderen, men med svartedauen i 1349-50 ble alle spor slettet. I 1853 ble husa på garden flyttet til nåværende tun. Ingrid Vingelsgaard  og Arnstein Enget driver idag gården som 14.generasjon. 3 generasjoner ønsker deg velkommen til gards!

Tunet består av

Hovedbygning, opprinnelig et tømmerhus i "kaffekvernform", nå påbygd og kledd med panel. Det er rom i dette huset som leies ut. sommerstua, hvor vertskapet bor. Det eldste huset på garden. Bevart utvendig med tømmer og en spesiell inngangsportal. driftsbygning. Mjølkeproduksjon fram til 1972, etter det sauehold. To stabbur, det ene fra 1676. Mindre tømmerbygninger som smie og eldhus. På Vingelsgaard har gardsturisme vært en del av drifta siden sist på 1930-tallet.